1 जुलै वेतनवाढ - बेसिक

 
माहिती भरा (Fill Data )
मूळ वेतन (Basic )
महागाई भत्ता टक्केवारी (DA)
घरभाडे टक्केवारी (HRA)
प्रवास/ वाहन भत्ता (TA)
NPS Allowance(14%)
खाली दिलेल्या Go बटनावर क्लिक करा.
https://youtu.be/vzypiHuAXeY Software कसे वापरायचे? हा व्हिडीओ पहा.