TAKIMLARIN 5 TEMEL BAŞARI FAKTÖRÜ

 
TALİMATLAR
• Her bir ifadeye bir not atayın. Bu aracın doğru puanlanması açısından zorunludur.

• Lütfen ifadeleri dürüst şekilde değerlendirin ve mümkün olduğunca objektif davranın. Yanıtlarınıza özen gösterin ancak her bir yanıt için aşırı vakit harcamayın. "İlk hissettiğiniz" genellikle en iyi yanıttır.

• Her bir ifadenin ekibinize uygunluğunu belirtmek üzere aşağıdaki göstergeden faydalanın. En doğru yanıtları temsil etmesi maksadıyla tüm göstergelerden (1-5) faydalanmayı unutmayın.

• Değerlendirme 15 dakikadan uzun sürmemelidir. Takım değerlendirmesini tamamladıktan sonra lütfen notlarınızı puanlama sayfasına aktarın.
Puanlama:
1. Asla
2. Nadiren
3. Zaman zaman
4. Genellikle
5. Daima
01. Takım elemanları hatalarını kabullenmekteler.
02. Takım elemanları konuları tartışırken heyecanlıdır ve düşüncelerini sakınmazlar.
03. Takım elemanları birbirlerinin katkı ve başarılarını ifade etmede istekliler.
04. Takım toplantıları ilginç ve iddialı geçmekte (sıkıcı değiller).
05. Takım toplantıları sırasında en önemli –ve zor- konular tartışılmakta.
06. Takım elemanları birbirleriyle zayıf yanları hakkında savunmaya geçmeden konuşabilmekteler.
07. Takım elemanları çatışmaya sebep olabilecek durumlarda dahi görüşlerini dile getirmekteler.
08. Takım elemanları bir diğerinin verimsiz davranışlarına dikkat çekmekteler.
09. Takım yüksek performans açısından üne sahip.
10. Takım elemanları çekinmeden yardım isteyebilmekteler.
11. Takım elemanları toplantılardan, üzerinde mutabık kalınan kararlardan herkesin ikna olduğuna dair güvenle ayrılmaktalar.
12. Tartışmalar esnasında ekip elemanları birbirlerini bu sonuç ve görüşlere nasıl ulaştıkları konusunda sorgulamaktalar.
13. Takım elemanları kendi sorumluluk alanları dahilinde bir diğerinden bilgi istemekteler.
14. Takım ortak hedefleri yakalayamadığında her bir eleman, ekip performansını artırmak amacıyla kişisel sorumluluk üstlenmekte.
15. Takım elemanları, ekip çıkarı için kendi çıkarlarından fedakarlık etmeye hevesliler.
16. Takım elemanları, sorumluluk alanlarındaki sorunlar hakkında iş arkadaşlarıyla yüzleşmekteler.
17. Takım elemanları bir diğerinin becerileri ve uzmanlığını kabul etmekte ve bunlardan faydalanmaktalar.
18. Takım elemanları toplantılar esnasında birbirlerinin görüşlerini almakta.
19. Takım elemanları tartışmaları net kararlar ile sonlandırmakta ve bunları hayata geçirmekte.
20. Takım elemanları mevcut yaklaşımları ve yöntemleri hakkında birbirlerine sorular sormaktalar.
21. Takım, zayıf performanslı kişilerin gelişim beklentisini hissetmelerini sağlamakta.
22. Takım elemanları birbirlerinden özür dilemekten kaçınmamaktalar.
23. Takım elemanları rağbet görmeyebilecek görüşleri rahatlıkla grupla paylaşabilmekteler.
24. Takım, yön ve öncelikler konusunda net.
25. Takım elemanları katkılarının takdir edilmesini talep etmekte.
26. Takım tüm elemanları aynı yüksek standartlara yönlendirilmekteler.
27. Takım çatışma olduğunda, bir diğer konuya geçmeden önce meseleyle yüzleşmekte ve uğraşmakta.
28. Takım ortak hedefler etrafında toplanmış durumda.
29. Takım sürekli olarak hedeflerini yakalamakta.
30. Takım, kesin bilgi mevcut olmadığında dahi karara varabilmekte.
31. Takım elemanları bireysel başarıdan ziyade ortak başarıya değer vermekteler.
32. Takım elemanları birbirlerine karşı açık ve gerçekler.
33. Takım elemanları kendi kişisel yaşamlarını diğerleri ile rahatlıkla paylaşabilmekteler.
34. Takım, kararlarının arkasında durmakta.
35. Takım elemanları düzenli olarak verdikleri sözleri ve sorumluluklarını takip etmekteler.
36. Takım elemanları birbirlerini yargılamadan yapıcı geri bildirim sunmaktalar.
37. Takım elemanları ünvan ve statüye önem vermemekte
(Bu ifadeye yüksek puan vermeniz ekip elemanlarının ünvan ve statüye önem VERMEDİĞİNİ göstermektedir.)
38. Ekip elemanları başlangıçta hemfikir olmasalar dahi verilen grup kararlarına destek vermekteler.