Technical Teacher

 
31% महागाई भत्त्यानुसार आपला होणारा पगार
जुलै 2021 नुसार आपले बेसिक खाली type करा ↓↓↓
जुना महागाई भत्ता ↓↓↓
नवीन महागाई भत्ता ↓↓↓
जुने घरभाडे भत्ता ↓↓↓
महागाई भत्ता 25% च्या वर गेल्यावर खालीलप्रमाणे घरभाडे भत्ता मिळेल ↓↓↓
9
प्रवासभत्ता ↓↓↓
NPS धारक आहे / नाही ↓↓↓
जुलै महिन्यातील आपली Increment जाणून घेण्यासाठी खालील लिंक मधील video पहा ↓↓↓
https://youtu.be/cZXVviH1wSs
How to create this software Please watch ↓↓↓
https://youtu.be/OCioxB7Nju4