1 july increment

 
१ जुलै- ला होणारी वेतन वाढ तपासा.
माहिती भरा ( Fill Data )
मूळ वेतन (Basic Pay) :-
महागाई भत्ता :- (D.A.) :-
घरभाडे टक्केवारी (HRA) :-
प्रवास / वाहन भत्ता (TA) :-
विशेष भत्ता (TRIBAL AL) असल्यास :-
NPS allownce
आपला पगार अचूक येण्यासाठी वरील माहिती अचूक भरा. वाहन भत्ता व TRIBAL AL जो असेल तो त्या ठिकाणी भरा.
श्री.शिंदे जी.एल.
गुरुवर्य रा.वि.पाटणकर सर्वोदय विद्या मंदिर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय राजूर, ता. अकोले, जि.अहमदनगर.