34 Percent with Differance

 
महागाई भत्ता 34% ने जाने२२ ते जुलै२२ पर्यंत मिळणारा फरक पहा.
माहिती भरा ( Fill Data )
मूळ वेतन (जाने. 2022) (Basic Pay) :-
महागाई भत्ता :- (D.A.) :-
घरभाडे टक्केवारी (HRA) :-
प्रवास / वाहन भत्ता (TA) :-
विशेष भत्ता (TRIBAL AL) :-
NPS allownce
आपला पगार अचूक येण्यासाठी वरील माहिती अचूक भरा. वाहन भत्ता व TRIBAL AL जो असेल तो त्या ठिकाणी भरा.
धन्यवाद
खाली दिलेल्या Go या बटणावर क्लिक करा.
क्लिक करा ↓↓↓
https://www.marathistudy.com/what-is-the-annual-salary-increase-and-salary-increase/