38 D.A. Percent

 
महागाई भत्ता 38 % ने होणारी पगारवाढ तपासा.
माहिती भरा ( Fill Data )
मूळ वेतन (जुलै 2022) (Basic Pay) :-
महागाई भत्ता :- (D.A.) :-
घरभाडे टक्केवारी (HRA) :-
प्रवास / वाहन भत्ता (TA) :-
इतर भत्ता (OTHER AL) :-
NPS allownce
आपला पगार अचूक येण्यासाठी वरील माहिती अचूक भरा. वाहन भत्ता व इतर भत्ता जो असेल तो त्या ठिकाणी भरा.
खाली दिलेल्या Go या बटणावर क्लिक करा.
वार्षिक वेतनवाढीने आपल्या पगारात होणारी वाढ
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा ↓↓↓
https://www.marathistudy.com/what-is-the-annual-salary-increase-and-salary-increase/