Technical Teacher

 
42% महागाई भत्त्यानुसार मिळणारा पगार
आपले जुलै 2022 नुसार चे बेसिक खाली type करा ↓↓↓
महागाई भत्ता ↓↓↓
घरभाडे खालील यादीतून निवडा
प्रवासभाडे ↓↓↓
दिव्यांग भत्ता किंवा इतर भत्ता लागू असल्यास खाली type करा
आपण NPS धारक आहात का ?
तुम्हालाही असे software बनवायचे आहे ? तर मग खालील लिंक वरील video पहा ↓↓↓
https://youtu.be/OCioxB7Nju4