1 जुलै वेतनवाढ

 
सध्याचे मूळ वेतन
घरभाडे टक्केवारी
प्रवासभत्ता / इतर भत्ते
NPS योजना लागू आहे का ?
1 जुलै नंतर वाढलेले वेतन पाहण्यासाठी GO बटणावर क्लिक करा.